PROCES – VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului de PRIMAR la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

 PROCES – VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

 ORDIN privind convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliului judeţean şi, respectiv, a consiliilor locale