Hotărâri 07.10.2013

Hotărârea nr. 67 din 07.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 68 din 07.10.2013 privind darea în folosinţă gratuită către Grupul de Acţiune Locală “Valea Siretului” a spaţiului în suprafaţă de 49 m.p. situat pe strada Orizontului, nr. 58, în sediul amenajat pentru activitatea S.P.C.L.E.P. Săbăoani

Hotărârea nr. 69 din 07.10.2013 privind aprobarea trecerii la o gradaţie/treaptă superioară pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani

Hotărârea nr. 70 din 07.10.2013 privind aprobarea concesionării directe a extinderii investiţiei de alimentare cu apă potabilă către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ

Hotărârea nr. 71/07.10.2013 privind completarea HCL nr. 64/31.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Hotărârea 72/07.10.2013 privind încheierea unui nou contract de închiriere cu SC BRILIANT SRL şi modificarea unor clauze contractuale al contractului de închiriere încheiat cu SC RCS&RDS SA

Hotărârea nr. 73/07.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotărârea nr. 74/07.10.2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2012

Hotărârea nr. 75/07.10.2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Deyvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

Anexa 2 la HCL nr. 75/07.10.2013

Hotărârea nr. 76/07.10.2013 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Serviciul Public de Asistenţă Socială perioada 2014-2020, la nivelul comunei Săbăoani, judeţul Neamţ

Anexa 1 la HCL NR. 76/07.10.2013

Anexa 2 la HCL nr. 76/07.10.2013

Hotărârea nr. 77/07.10.2013 privind scoaterea din funcţiune a mijlocului fix Buldoyer şi valorificarea lui la un centru de colectare

Hotărârea nr. 78/07.10.2013 privind desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani şi Clubul Copiilor Săbăoani

Hotărârea nr. 79/07.10.2013 privind respingerea proiectului de hotărâre privind revocarea prevederilor HCL 60/2013, cu privire la concesionarea fostelor batale ale fostului AEI Săbăoani, către SC ZOOSAB Săbăoani

Hotărârea nr. 80/07.10.2013 privind vânzarea directă a unei suprafeţe de teren situate în continuarea gospodăriei d-nei Ciobanu Clara din Săbăoani, str. Luceafărului, nr. 131

Hotărârea nr. 81/18.10.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Neamţ

Hotărârea nr. 82/18.10.2013 de modificare a HCL nr. 19/25.03.2011

Hotărârea nr. 83/18.10.2013 privind necesitatea, oportunitatea reabilitării, modernizării şi dotării Căminului Cultural Săbăoani, judeţul Neamţ