Hotărâri din 06.02.2015

HCL nr. 1/06.02.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL nr. 2/06.02.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2014

HCL nr. 3/06.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015, a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe naul 2015 şi a anexelor acestora

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/06.02.2015

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3/06.02.2015

Anexa nr. 3 la HCL nr. 3/06.02.2015

Anexa nr. 4 la HCL nr. 3/06.02.2015

Anexele nr. 5-7 la HCL nr. 3/06.02.2015

HCL nr. 4/06.02.2015 privind inchirierea apartamentului nr. 15 din Blocul cu 16 apartamente situat pe strada Progresului, nr. 34

HCL nr. 5/06.02.2015 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii administrativ+teritoriale in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

HCL nr. 6/06.02.2015 privind acordarea drepturilor de hrană pentru persoanlul Biroului de Poliţie Locală a omunei Săbăoani

HCL nr. 7/06.02.2015 privind aprobarea reţelei şcolare pe raza comunei Săbăoani în anul şscolar 2015-2016

HCL nr. 8/06.02.2015 privind aprobarea de principiu a închirierii suprafeţei de 2,4621 ha păşune situată în satul Săbăoani proprietate privată a comunei

HCL nr. 9/06.02.2015 privind aprobarea a închirierii directe către Moreanu Irina a suprafeţei de 25 m.p, teren situat în continuarea proprietăţii acesteia

HCL nr. 10/06.02.2015 privind desemnarea unui repreyentat al Consiliului Local Săbăoani în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program normal “Sf. Ana ” Săbăoani

HCL nr. 11/06.02.2015 privind introducerea in intravilanul comunei Săbăoani a unei suprafeţe de teren

HCL nr. 12/06.02.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săbăoani, judeţul Neamţ

HCL nr. 13/06.02.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza in anul 2015 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL nr. 14/06.02.2015 privind aprobarea deymembrării terenului aferent Bazarului Săbăoani

HCL nr. 15/06.02.2015 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 16/06.02.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revocarea prevederilor HCL nr. 75/16.12.2014