Hotărâri din 13.05.2014

Hotărârea nr. 23/13.05.2014 privind darea cu titlu gratuit către Asociaţia comunelor din România-Filiala Neamţ a unui spaţiu în suprafaţă de 16 m.p., situat în fosta Şcoală de băieţi – str. Orizontului, nr.58

Hotărârea nr. 24/13.05.2014 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei a suprafeţei de 64 m.p. teren situat în spatele haeli agroalimentare Săbăoani, str. Progresului, nr. 17

Hotărârea nr. 25/13.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Anexe la HCL nr. 25/13.05.2014

Hotărârea nr. 26/13.05.2014 privind prelungirea unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 27/13.05.2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

Hotărârea nr. 28/13.05.2014 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor politice

Hotărârea nr. 29/13.05.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la anularea contractului nr. 2/01.04.2014, privind concesionarea a 44252 m.p. teren către SC ZOOSAB SRL Săbăoani

Hotărârea nr. 30/13.05.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la revocarea în parte a prevederilor HCL nr. 15/21.03.2014

Hotărârea nr. 31/13.05.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la revocarea prevederilor HCL nr. 17/21.03.2014

Hotărârea nr. 32/13.05.2014 privind excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate a d-lui consilier Cobzaru Eugen