Hotărâri din 16.12.2014

HCL nr. 65/16.12.2014 privind prelungirea unor contracte de inchiriere

HCL nr. 66/16.12.2014 privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare

HCL nr. 67/16.12.2014 privind modificarea unor clauze din contractele de concesiune incheiate cu dr. Stoinescu Cristian Dorin si dr. Sabetay Liviu

HCL nr. 68/16.12.2014 privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoaane fizice

HCL nr. 69/16.12.2014 privind revocarea prevederilor HCL nr. 66/31.12.2012

HCL nr. 70/16.12.2014 privind stabilirea numarului de burse şi cunatumul acestora pentru elevii Liceului Vasile Alecsandri in anul şcolar 2014-2015, semestrul I

HCL nr. 71/16.12.2014 privind aprobarea de principiu a închirierii suprafeţei de păşune în satul Traian proprietate privată a comunei

HCL nr. 72/16.12.2014 privind aprobarea şi instrumentarea proiectului de investiţie “Achiziţii utilaj şi dotări Cămin cultural în comuna Săbăoani, judeţul Neamţ” propus spre finanţare prin FEADR

HCL nr. 73/16.12.2014 privind scoaterea din funcţiune a mijlocului fix “Lamă dezăpezire”

HCL nr. 74/16.12.2014 privind înfiinţarea “Serviciului de gospodărie comunală din comuna Săbăoani, judeţul Neamţ”

HCL nr. 75/16.12.2014 privind excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local şi al comisiilor de specialitate a d-lui consilier Cobzaru Eugen

HCL nr. 76/16.12.2014 privind aprobarea apartamentării imobilului fost sediu CAP situat în str. Progresului, nr. 17, com. Săbăoani

HCL nr. 77/16.12.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării terenului aferent Bazarului Săbăoani