Hotărâri din 18.12.2015

HCL nr. 97/18.12.2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 84/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HCL nr. 98/18.12.2015 privind anularea obligatiilor in cunatum situate sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice

HCL nr. 99/18.12.2015 privind suspendarea contractelor de inchiriere aflate in derulare pentru piata agroalimentara Sabaoani

HCL nr. 100/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul pe anul 2015, si a anexelor acestuia

HCL nr. 101/18.12.2015 privind revocarea prevederilor HCL nr. 90/30.10.2015

HCL nr. 102/18.12.2015 privind modificarea prevederilor HCL nr. 93/30.10.2015

HCL nr. 103/18.12.2015 prind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sabaoani

HCL nr. 104/18.12.2015 privind modificarea prevederilor HCL nr. 6/06.02.2015

HCL nr. 105/18.12.2015 privind aprobarea Organigramei, statului de functii si a numarului de personal ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani

HCL nr. 106/18.12.2015 privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la revocarea partiala a prevederilor HCL 90/30.102015

HCL nr. 107/18.12.2015 privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul 2016-2017

HCL nr.108/18.12.2015 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.109/18.12.2015 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”

HCL nr. 110/18.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sabaoani, pe anul 2016