Hotărâri din 25.09.2015

HCL nr. 61/25.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, şi a anexelor acestuia

HCL nr. 62/25.09.2015 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 63/25.09.2015 privind aprobarea majorarii cu 12% a salariilor persoanlului din cadrul aparatului de specilaitate al Primarului

HCL nr.64/25.09.2015 privind desemnarea unor reprezentaţi ai Consiliului Local in Consiliile de Administraţie ale Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Sabaoani şi Clubului Copiilor Săbăoani

HCL nr. 65/25.09.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la vânzarea directă către domnul Cobzaru Eugen a suprafeţei de 29 m.p. teren situat în prelungirea proprietăţii lui

HCL nr. 66/25.09.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la revocarea HCL 17/21.03.2015 privind concesionarea directa a 44252 mp către S.C. ZOOSAB S.R.L.

HCL nr. 67/25.09.2015 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară AQUA NEAMŢ

HCL nr. 68/25.09.2015 privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A

HCL nr. 69/25.09.2015 privind aprobarea planului urbanistic zonal Modificare funcţiune zonă , Construire hală metalică, sediu administrativ şi garaj utilaje

HCL nr. 70/25.09.2015 privind aprobarea şi însuşirea în patrimoniul comunei a “Planului Urbanistic General şi Regulamentului local de urbanism aferent localităţilor componente ale comunei Săbăoani”

HCL nr. 71/25.09.2015 privind aprobarea investiţiei şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectiv: “Extindere reţea de canalizare, Str. Ciocîrliei, sat Săbăoani, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ”

HCL nr. 72/25.09.2015 privind aprobarea tăierii unor pomi de pe domeniul public al comunei în vederea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii Modernizare piaţă agroalimentară sat Săbăoani

HCL nr. 73/25.09.2015 privind premierea unor persoane din trupa de teatru “Tinere Idealuri” şi acordarea unor ajutoare financiare pentru plata unor abonamente şcolare

HCL nr. 74/25.09.2015 privind predarea în concesiune către Compania Judeţeană APA SERV S.A Neamţ, a bunurilor de retur aferente reţelei de apă potabilă sat Traian comuna Săbăoani şi reţelei de canalizare sat Săbăoani, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ

Anexe la HCL nr. 74/25.09.2015

HCL nr. 75/25.09.2015 privind aprobarea amplasării Staţiilor pentru transportul public pe raza comunei Săbăoani