Hotărâri din 28.03.2013

Hotărârea nr. 17 din 28.03.2013 privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr. 12/18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Săbăoani

Anexa la HCL nr. 17/28.03.2013

Hotărârea nr. 18 din 28.03.2013 privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate al proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”

Hotărârea nr. 19 din 28.03.2013 privind introducerea în intravilanul comunei Săbăoani a unei suprafeţe de teren pentru construire: “Reprezentanţă, birouri, service utilaje agricole P+1, parcări, împrejmuire, utilităţi, acces din E85”

Hotărârea nr. 20 din 28.03.2013 privind aprobarea investiţiei,a documentaţiei tehnice şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 7,60 mp şi temporară a suprafeţei de 15,20 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Săbăoani

Hotărârea nr. 21 din 28.03.2013 privind aprobarea investitiei, a documentaţiei tehnice şi ocuparea definitivă de 10,80 mp şi temporară a suprafeţei de 24,40 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Săbăoani

Hotărârea nr. 22 din 28.03.2013 privind aprobarea investiţiei, a documentaţiei tehnice şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 6,80 mp şi temporară a suprafeţei de 13,60 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Săbăoani

Hotărârea nr. 23 din 28.03.2013 privind aprobarea investiţiei, a documentaţiei tehnice şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 7,20 mp şi temporară a suprafeţei de 14,40 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Săbăoani

Hotărârea nr. 24 din 28.03.2013 privind schimbarea denumirii pentru Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani

Hotărârea nr. 25 din 28.03.2013 privind stabilirea redeventei in contractul de concesiune aferent cabinetului medical de pe strada Progresului, nr. 17 incheiat cu Dr. Ursu Lăcrămioara