Hotărâri din 29.05.2013

Hotărârea nr. 29 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local

Hotărârea nr. 30 din 29.05.2013 privind modificarea unor contracte de închiriere şi concesiune

Hotărârea nr. 31 din 29.05.2013 privind modificarea şi completarea HCL nr. 64/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013

Hotărârea nr. 32 din 29.05.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 29.05.2013

Anexa nr. 2 la HCL nr. 32 din 29.05.2013

Anexa nr. 3 la HCL nr. 32 din 29.05.2013

Anexa nr. 4 la HCL nr. 32 din 29.05.2013

Anexa nr. 5 la HCL nr. 32 din 29.05.2013

Hotărârea nr. 33 din 29.05.2013 privind înfiinţarea şi obţinerea personalităţii juridice a Grădiniţei cu Program Normall “Sfânta Ana” din Săbăoani

Hotărârea nr. 34 din 29.05.2013 privind validarea procedurii licitaţiei deschise pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de salubrizare a comunei Săbăoani, judeţul Neamţ, prin concesiune

Hotărârea nr. 35 din 29.05.2013 privind închirierea apartamentului nr. 10 din Blocul cu 16 apartamente situat pe strada Progresului, nr. 34

Hotărârea nr. 36 din 29.05.2013 privind stabilirea numărului de burse şi cuantumul acestora pentru elevii Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” în anul şcolar 2012-2013, semestrul II

Hotărârea nr. 37 din 29.05.2013 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local, ale bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2012

Hotărârea nr. 38 din 29.05.2013 privind stabilirea denumirii unor străzi noi în sat Săbăoani