Hotărâri din 30.04.2015

HCL nr. 31/30.04.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL nr. 32/30.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, şi a anexelor acestuia

HCL nr. 33/30.04.2015 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pe anul 2015

HCL nr. 34/30.04.2015 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei a suprafeţei de 7000 m.p. teren, în vederea realizării unui teren de fotbal

HCL nr. 35/30.04.2015 privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr. 59/30.08.2013

HCL nr. 36/30.04.2015 privind modificarea prevederillor HCL nr. 98/28.11.2008

HCL nr. 37/30.04.2015 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 38/30.04.2015 privind aprobarea ocupării definitive a terenului în suprafaţă de 16,00 mp teren

HCL nr. 39/30.04.2015 privind închirierea directă SC MAI BUN SIMON SRL a suprafeţei de 4 m.p. teren proprietatea publică a comunei Săbăoani, necesar pentru instalarea unei terase

HCL nr. 40/30.04.2015 privind aprobarea elaborării Planului de Urbanism Zonal pentru zona centrală din cadrul Unităţii Teritoriale de Referinţă UTR 01, sat Săbăoani

HCL nr. 41/30.04.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revocarea prevederilor HCL nr. 17/21.03.2014 privind concesionarea directă către SC ZOOSAB S.R.L. a suprafeţei de 44252 m.p. teren

HCL nr. 42/30.04.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru anularea contractului nr. 2/01.04.2014