Hotărâri din 30.10.2015

HCL nr. 83/30.10.2015 pentru modificarea HCL al comunei Săbăoani nr. 5/29.01.2010 privind aprobarea studiului de fazabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

HCL nr. 84/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi a taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2016

HCL nr. 85/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, şi a anexelor acestuia

HCL nr. 86/30.10.2015 privind preluarea contractului de concesiune nr. 4/03.04.2006 încheiat cu Tamba Adriana de către SC A&B PHARM CORPORATION SRL

HCL nr. 87/30.10.2015 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 88/30.10.2015 privind aprobarea de principiu a închirierii prin licitaţie a suprafeţei de 12 m.p. teren situat în piaţa agroalimentară Săbăoani

HCL nr. 89/30.10.2015 privind vânzarea directă a unei suprafeţe de teren situate în continuarea proprietăţii familiei Doboş Cristian şi Imbrişcă Teodora din Săbăoani, judeţul Neamţ, strada Unirii, nr. 1

HCL nr. 90/30.10.2015 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei a suprafeţei de 5377 mp, situat în intravilanul satului şi comunei Săbăoani, în incinta bazar Săbăoani şi aprobarea de principiu a concesionării directe a acestui teren

HCL nr. 91/30.10.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la apartenenţa la domeniul privat al comunei a suprafeţei de 156,56 mp, situat în intravilanul satului şi comunei Săbăoani, strada Orizontului şi aprobarea de principiu a concesionării directe a acestui teren de către Dumea Mihai şi Angela

HCL nr. 92/30.10.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revocarea HCL 70/25.09.2015 privind aprobarea PUG al comunei şi a Regulamentului de urbanism

HCL nr. 93/30.10.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săbăoani, judeţul Neamţ

HCL nr. 94/30.10.2015 privind indexarea chiriilor şi redeventelor aferente contractelor în curs de desfăşurare