Hotărâri din 31.08.2012

HCL nr. 36/31.08.2012 privind rectificarea bugetului local pe sectiuni pe anul 2012

HCL nr. 37/31.08.2012 Privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 1,00 mp teren necesar fundatiei stalpului nr. 1, ocuparea temporara a terenului in suprafata de 2,00 mp, teren necesar pentru saparea fundatie stalpului, terenul fiind proprietatea publica a comunei in administrarea Consiliului local pentru obiectivul de investitii: “Alimentare cu energie electrica a silozurilor de cereale apartinand SC. ALCEDO S.R.L. “- Sat.Traian, coinuna Sabaoani, judetul Neamt.

HCL nr. 38/31.08.2012 privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 4,00 mp teren necesar fundatiei stalpilor nr.2-5, ocuparea temporara a terenului in suprafata de 8,00 mp, teren necesar pentru saparea fundatie stalpilor 2-5, terenul fund proprietatea publica a comunei in administrarea Consiliului local pentru obiectivul de investitii: “Alimentare cu energie electrica a silozurilor de cereale apartinand SC. ALCEDO S.R.L. “- Sat.Traian, comuna Sabaoani, judetul Neamt.

HCL nr. 39/31.08.2012 privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia Comunelor din Romania a unui birou situat in cadrul Primariei Sabaoani pentru deschiderea unui birou de informare si consiliere

HCL nr. 40/31.08.2012 privind utilizarea cu titlu gratuit de catre Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau a suprafetei de 2,25 m.p. teren situat in satul Traian

HCL nr. 41/31.08.2012 privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

Anexa 1 la HCL nr. 41/31.08.2012

Anexa 2 la HCL nr. 41/31.08.2012

HCL nr. 42/31.08.2012 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECONEAMT”

HCL nr. 43/31.08.2012 privind desemnarea unor membri in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani

HCL nr. 44/31.08.2012 privind aprobarea ocuparii temporare a terenului in suprafata de 1300 mp, teren necesar pentru pozarea conductei de apa PEHD 140mm, ce face parte din obiectul proiectului nr.145-1/2011: “Alimentare cu apa Tamaseni din sursa Pildesti “

HCL nr. 45/31.08.2012 Privind modificarea prevederilor HCL nr. 35/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sabaoani

HCL nr. 46/31.08.2012 privind completarea prevederilor HCL nr. 54/26.09.2011