Hotărâri din aprilie 2017

HCL nr.26 din 28.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Anexa 1

Anexa 2

HCL nr.27 din 28.04.2017 privind aprobarea Planului anual de acitune privind serviciile sociale pe anul 2017

HCL nr.28 din 28.04.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite si metodologia de acordare a ajutoarelor de inmormantare si a ajutoarelor de urgenta

HCL nr.29 din 28.04.2017 privind modificare asi completarea actului constituitiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

HCL nr.30 din 28.04.2017 privind modificare asi completarea actului constituitiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

HCL nr.31 din 28.04.2017 privind inchirierea directa catre Giurgica Lidia PFA

HCL nr.32 din 28.04.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice

HCL nr.33 din 28.04.2017 privind aprobarea taierii unor arbori de pe domeniul public al comunei Sabaoani

HCL nr.34 din 28.04.2017 privind modificarea prevederilor HCL nr.6/31.01.2017

HCL nr.35 din 28.04.2017 privind inchirierea directa a suprafetei de 10mp catre SC MAI BUN SIMON SRL

HCL nr.36 din 28.04.2017 privind punerea la dispozitia Proiectului (“Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2017”) , a suprafetelor de teren/imobile aferente investitiilor prevazute in Lista de investiti prioritare 2014-2020

HCL nr.37 din 28.04.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul I al anului 2017   Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

HCL nr.38 din 28.04.2017 privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea directa catre d-l Cobzaru Eugen