HCL nr.64 din 22.08.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentur achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciior pentru derularea masurilor educative, la nivelul unitatii adminsitrative-teritoriale Comuna Sabaoani, judetul Neamt.

HCL nr.65 din 22.08.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de pe raza comunei Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.66 din 30.08.2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a suprafetei de 200mp teren si vanzarea directa a acestuia catre d-l Perca Valerian si Doina proprietarii constructiei existente pe acest teren

HCL nr.67 din 30.08.2019 privind prelungirea unor contracte de concesiune

HCL  nr.68 din 30.08.2019 privind prelungirea contracului de concesiune nr.7560/2004 incheiat cu CMI Dr.Hazi Maria Rodica

HCL nr.69 din 30.08.2019 privind aprobarea obiectivului de investitie “Reabilitare iluminat public stradal, str.Orizontului”-comuna Sabaoani, judetul Neamt, si a  indicatorilor tehnico-economici

HCL nr.70 din 30.08.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie la Gradinita cu program normal “SF.Ana” Sabaoani, pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr.71 din 30.08.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind recalcularea devizelor de lucrari ce au fost aprobate prin HCL 93/2018, HCL 45/2019, HCL46/2019 si HCL 49/2019

HCL nr.72 din 30.08.2019 privind premierea echipei SVSU Sabaoani-Neamt participanta la faza nationala a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta