HCL nr.58 din 31.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.59 din 31.08.2020 privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie la Gradinita cu Program Normal Sf.Ana Sabaoani, pentru anul 2020-2021

HCL nr.60 din 31.08.2020 privind aprobarea  neasumarii responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuirea a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2017-2023, si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT Sabaoani

HCL nr.61 din 31.08.2020 privind atribuirea gratuita catre SC DELGAZ GRID SA Tg.Mures a suprafetei de 3mp de teren domeniu public, in sat Traian

HCL nr.62 din 31.08.2020 aprobarea Organigramei, statului de functii s a numarului de personal ce apartin Aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani