HCL nr.109 din 18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr.110 din 18.12.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetuli activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul IV al anului 2018

HCL nr.111 din 18.12.2018 privind stabilirea numarului de burse si cuantumul  acestora pentru elevii Liceului “Vasile Alecsandri” Sabaoani in anul scolar 2018-2019, semestrul I

HCL nr.112 din 18.12.2018 privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu SC BRILIANT SRL

HCL nr.113 din 18.12.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2/2010 incheiat cu SC CONTJUR SRL

HCL nr.114 din 18.12.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sabaoani pe anul, 2018

HCL nr.115 din 18.12.2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat si particular pentru anul 2019-2020

HCL nr.116 din 18.12.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr.101/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019