HCL nr.105 din 17.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.106 din 17.12.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2019

HCL nr.107 din 17.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea cuantumului , incasarea si administrea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici pe raza comunei Sabaoani

HCL nr.108 din 17.12.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.57/11.07.2019 privind atribuirea si incheierea contractului, delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizarea a UAT Sabaoani

HCL nr.109 din 17.12.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor scolare de invatamant preuniversitar de stat si particular pe anul 2020-2021

HCL nr.110 din 17.12.2019 privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate sub nivelul cheltuiellior de executare datorate de contribuabili Persoane fizice si juridice

HCL nr.111 din 17.12.2019 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Sabaoani a unor suprafete de teren

HCL nr.112 din 17.12.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind iluminarea aleilor din cimitirele Sabaoani si Traian

HCL nr.113 din 17.12.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli  din bugetul local