HCL nr. 77 din 17.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 78 din 17.12.2020 privind completarea prevederilor HCL nr. 71/20.11.2020

HCL nr. 79 din 17.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Conisliului local al comunei Sabaoani

HCL nr. 80 din 17.12.2020 privind aprobarea proiectului digitalizarii Primariei com. Sabaoani, Judetul Neamt

HCL nr. 81 din 17.12.2020 privind inregistrarea Primariei Comunei Sabaoani in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

HCL nr. 82 din 17.12.2020 privind desemnarea unor membri in Consiliul de Administratie si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr. 83 din 17.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor si Elevilor Sabaoani si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr. 84 din 17.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie la Gradinita cu Program Normal “Sfanta Ana” Sabaoani, pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr. 85 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021

HCL nr. 86 din 17.12.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 87 din 17.12.2020 privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu VARGA CEZAR IONUT pentru apartamentul nr. 15 din Strada Progresului nr. 34

HCL nr. 88 din 17.12.2020 privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare

HCL nr. 89 din 17.12.2020 privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice

HCL nr. 90 din 17.12.2020 privind aprobarea PUZ “Demolare constructii existente si construire supermarket si magazin produse din carne si branzaturi, accese auto si pietonaale, trotuare, amenajari exterioare”

HCL nr. 91 din 17.12.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta

HCL nr. 92 din 17.12.2020 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local

HCL nr. 93 din 17.12.2020 privind stabilirea numarului de burse si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Vasile Alecsandri Sabaoani in anul scolar 2020-2021, semestrul II