HCL nr.12 din 17.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si a anexelor acestora

Anexa 1-2

Anexa 3-7

HCL nr.13 din 17.02.2018 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2017

HCL nr.14 din 17.02.2018 privind utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

HCL nr.15 din 17.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Neamt”

HCL nr.16 din 17.02.2018 privind modificarea partiala a HCL nr.26/28.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2018

HCL nr.17 din 17.02.2018 privind respingerea propunerii de revocarea in totalitate a prevederilor HCL nr.3/15.01.2004 si HCL nr.12/12.03.2004

HCL nr.18 din 17.02.2018 privind rezilierea  contractului inchiriere nr.3/2016