HCL nr.16 din 21.02.2019 privind revocarea prevederilor HCL nr.105/29.11.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

HCL nr.17 din 21.02.2019 privind reveocarea prevederilor HCL nr.106/29.11.2018 privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile (constructie cu teren aferent) din domeniul public al comunei Sabaoani in domeniul public al Judetului Neamt, in vederea realizarii unui obiectiv de interes public judetean, respectiv centru de zi/centru respiro

HCL nr.18 din 28.02.2019 privind modificarea taxei de acces din contractul incheiat cu TELEKOM ROMANIA

HCL nr.19 din 28.02.2019 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.1/2011 incheiat cu SC ACTIV CONT SRL

HCL nr.20 din 28.02.2019 privind reactualizarea componentei comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

HCL nr.21 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Sabaoani, judetul Neamt, pentru anul 2019

HCL nr.22 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de Analiza a Riscurilor din comuna Sabaoani pe anul 2019