Hotărâri din ianuarie 2017

HCL nr.1 din 31.01.2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.64/28.06.2016 cu privire la transmiterea online a sedintelor de C.L.

HCL nr.2 din 31.01.2017 privind acordarea mendatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute la art.27 din Legea nr.51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice

HCL nr.3 din 31.01.2017 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafetere de teren situate in continuarea proprietatii d-lui Ciobanu Dan

HCL nr.4 din 31.01.2017 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situate in continuarea proprietatii sotilor Ciobanu Liviu si Eusebia

HCL nr.5 din 31.01.2017 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a suprafetei de 4460 m.p teren situat la “drumul Tevilor” catre S.C RED AGRO SRL Adjudeni

HCL nr.6 din 31.01.2017 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situate in punctul “GARA” catre SC ACS DRUMURI Sabaoani

HCL nr.7 din 31.01.2017 privind respingerea proiectului de hotarare privind gospodarirea si infrumusetarea comunei prin plantarea de pomi

HCL nr.8 din 31.01.2017 privind modificarea partiala HCL nr.46/28.04.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2017

HCL nr.9 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2017 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.10 din 31.01.2017 privind modifcarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sabaoani aprobat prin HCL nr.12/18.02.2013 si HCL nr.17/28.03.2013

HCL nr.11 din 31.01.2017 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

HCL nr.12 din 31.01.2017 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii administrativ teritoriale in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016