Hotărâri din ianuarie 2018

HCL nr.1 din 09.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local din excedentului anual al bugetului local, pe anul 2017

HCL nr.2 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT” din zona 2, judetul Neamt

Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3    Anexa 4   Anexa 5

Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8

HCL nr.3 din 19.01 2018 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare in anul 2018

HCL nr.4 din 19.01.2018 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

HCL nr.5 din 19.01.2018 privind respingerea proiectului de hotarare de trecere din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren care a fost ocupata de silozurile SC EXPERT AXON

HCL nr.6 din 19.01.2018 privind aprobarea Organigramei , statului de functii si a numarului de personal ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani

HCL nr.7 din 19.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ” Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani pentru anul 2018

HCL nr.8 din 19.01.2018 privind respingerea Proiectului de Hotarare de transmitere a imobilului , teren in suprafata de 2000mp din extravilanul satului Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.9 din 19.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.10 din 19.01.2018 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3/2009

HCL nr.11 din 19.01.2018 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii administrativ teritoriale in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017