HCL nr.1 din 18.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei “Construire dispensar uman , sat Sabaoani, comuna Sabaoani, jud.Neamt” , si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la Bugetul de Stat prin PNDL.

HCL nr.2 din 18.01.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ” Modernizare strazi de interes local in comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.3 din 18.01.2019 privind  aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico econimici la obiectivul de investitie “Modernizare strazi de interes local in comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.4 din 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea tarifelor conexe aplicabile de operator pentru membrii A.D.I. AQUA Neamt

HCL nr.5 din 31.01.2019 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

HCL nr.6 din 31.01.2019 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta , de asistenta si/sau de reprezentare in anul 2019

HCL nr.7 din 31.01.2019 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii adminsitrativ teritoriale in perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

HCL nr.8 din 31.01.2019 privind modificarea prevederilor HCL nr.98/28.11.2008

HCL nr.9 din 31.01.2019 privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2019 de catre beneficiarul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.10 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani pentru anul 2019

HCL nr.11 din 31.01.2019 privind  inchirierea directa catre d-na Macinca Camelia a suprafetei de 22mp pe str.Progresului

HCL nr.12 din 31.01.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.13 din 31.01.2019 privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric “IZVORASUL” – Sabaoani si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

HCL nr.14 din 31.01.2019 privind completarea prevedeilor art.1 din HCL nr.40 din 30.05.2018

HCL nr.15 din 31.01.2019 privind modificarea prevederilor HCL nr.71/31.08.2018