HCL nr.1 din 10.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunira AQUA NEAMT in vederea exercitatii votului

HCL nr.2 din 10.01.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.3 din 10.01.2020 privind aprobarea incheierii unui nou contract de prestarii servicii cu SC PIACOR COM SRL

HCL nr.4 din 10.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale

HCL nr.5 din  31.01.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrl IV al anului 2019

HCL nr.6 din 31.01.2020 privind  aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare in anul 2020

HCL nr.7 din 31.01.2020 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

HCL nr.8 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii 416/2001 

HCL nr.9 din 31.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sabaoani

HCL nr.10 din 31.01.2020 privind modificarea si completarea prevederilor HCL 111/17.12.2019

HCL nr.11 din 31.01.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Sabaoani

HCL nr.12 din 31.01.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei familiei Martinca Ioan domiciliat in Sabaoani, str.Eternitatii, nr.17

HCL nr.13 din 31.01.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind amplasarea de tomberoane la iesirile din cimitirele comunei

HCL nr.14 din 31.01.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind modificarea proiectului Modernizare prin asfaltare strazi, aprobat prin HCL 49/2019

HCL nr.15 din 31.01.2020 privind reactualizarea componentei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

HCL nr.16 din 31.01.2020 privind  completarea prevederilor HCL nr.107/17.12.2019