HCL nr.61 din 31.07.2018 privind  rectificarea bugetului local, pe anul 2018

Anexa la HCL nr.61

HCL nr.62 din 31.07.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trim.II al anului 2018

Anexa la HCL nr.62

HCL nr.63 din 31.07.2018 privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.64 din 31.07.2018 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.65 din 31.07.2018 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.66 din 31.07.2018 privind “Aprobarea ocuparii definitive  a suprafetei de 5,06mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, si acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, si de acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID S.A”

HCL nr.67 din 31.07.2018 privind: ” Aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 5,70mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, si acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, si de acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID S.A”

HCL nr.68 din 31.07.2018 privind completarea HCL nr.26/28.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

HCL nr.69 din 31.07.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind montarea unor cismele in comuna si racordarea acestora la reteaua de apa a comunei