HCL nr.53 din 11.07.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2018

HCL nr.54 din 11.07.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2019

HCL nr.55 din 11.07.2019 privind  aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul II al anului 2019

HCL nr.56 din 11.07.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public  de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

HCL nr.57 din 11.07.2019 privind  modificarea HCL nr.2 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegare prin concesiune  a gestiunii unor activitati  componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din zona 2, jud.Neamt

HCL nr.58 din 11.07.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind completarea HCL nr.64/28.06.2016 privind transmiterea on-line a sedintelor de Consiliu Local

HCL nr.59 din 11.07.2019 privind modificarea HCL nr.29 din 29.03.2019 privind aprobarea Organigramei , statului de functii si a numarului de personal ce apartin Aparatului de Specialitate al primarului comunei Sabaoani

HCL nr.60 din 11.07.2019 privind completarea HCL nr.10 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul  familiei ocupationale “Aministratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani pentru anul 2019

HCL nr.61 din 11.07.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

HCL nr.62 din 25.07.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2019

HCL nr.63 din 25.07.2019 privind alocarea unor fonduri din bugetul local