HCL nr.53 din 10.07.2020 privind participarea Comunei Sabaoani la programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului MODERNIZARE RETETEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN SAT SABAOANI, JUD.NEAMT, PRIN CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

HCL nr.54 din 31.07.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului  activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul II al anului 2020

HCL nr.55 din 31.07.2020 privind  incheierea unui nou contract de inchiriere cu ANTOCI DORINA pentru apartamentul nr.1 din str.Progresului, nr.10

HCL nr.56 din 31.07.2020 privind  aprobarea taierii unor pompi de pe domeniul privat al comunei in vederea executarii lucrarilor de reamenajare a zonei Parau Sabaoani in conformitate cu HCL nr.47/30.06.2020

HCL nr.57 dub 31.07.2020 privind  respingerea proiectului de hotarare privind modernizarea strazii Orizontului prin construirea de trotuare pavate, santuri betonate, acostament asfaltat si construirea de noi podere