HCL nr.53 din 18.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.54 din 18.06.2018 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitie “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STR.CARPATI SI STR.CIOCARLIEI, IN COMUNA SABAOANI, JUD.NEAMT”

HCL nr.55 din 26.06.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 15mp teren situat in continuarea spatiului comercial de pe str.Progresului nr.34 si concesionarea directa a acestui teren

HCL nr.56 din 26.06.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren intre com.Sabaoani si d-nul Perca Valerian domiciliat in comuna Sabaoani, Str.Progresului, nr.2

HCL nr.57 din 26.06.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind montarea unor ciusmele in cimitirul din Sabaoani si racordarea de reteaua de apa si canal

HCL nr.58 din 26.06.2018 privind respingerea proiectului de hotarare  privind revocarea in totalitate a HCL nr.45/31.08.2004 

HCL nr.59 din 26.06.2018 privind aprobare PUZ, introducere teren in intravilan pentru construire hala depozitare cereale vrac, sat Traian, beneficiar SC ALCEDO

HCL nr.60 din 26.06.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local