HCL nr.44 din 20.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.45 din 20.06.2019 privind  aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici la obiectul de investitie “Amenajare Piata Agroalimentara din sat Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.46 din 20.06.2019 privind  aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ” Extindere retea de canalizare  in sat Sabaoani si Sat Traian, in comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.47 din 20.06.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: “Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian, in comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.48 din 20.06.2019 privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici conform OUG nr.114/2018 , la obiectul de investitie “Infiintare parcare pe Str.Progresului KM 0+000-0+394 STG in sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.49 din 20.06.2019 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie “Modernizare prin asflatare strazi in sat Sabaoani si sat Traian, in Comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.50 din 20.06.2019 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici conform OUG 114/2018 , aferenti investitiei “Construire Dispensar Uman, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt”, si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la Bugetul de Stat prin PNDL”

HCL nr.51 din 20.06.2019 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.52 din 20.06.2019 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local