Hotărâri din luna Aprilie 2016

HCL nr. 34/17.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa 1

Anexa 2

Anexe 3-4

HCL nr. 40/17.04.2016 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situate in continuarea proprietatii d-lui Farcas Marius

HCL n r. 41/17.04.2016 privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 3,00 mp teren necesar fundatiei stalpului SE 10, ocuparea temporara a terenului in suprafata de 50,00 mp, teren necesar pentru executarea lucrarilor anexe

HCL nr. 42/17.04.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului: “Infiintare drum comunal str. Imasului in sat Traian, comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr. 43/17.04.2016 privind stabilirea numarului de burse si cuantumul acestora pentru elevii Liceului Teoretic Vasile Alecsandri in anul scolar 2015-2016, semestrul II

HCl nr. 44/28.04.2016 privind completarea HCL nr. 84/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

HCL nr. 45/28.04.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Sabaoani pe anul 2016

HCL nr. 46/28.04.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a texelor speciale, pentru anul 2017  Anexe 1 Anexe 2 Anexe 3

HCL nr. 47/28.04.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrarilor “Aducerea la cota a caminelor de vizitare amplasate pe strazile Progresului, Muncii, Pacii, Stejarului si Luceafarului din comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr. 48/28.04.2016 privind apartenenta la domeniul privat al comunei a suprafetei de 4143 mp, teren situat in extravilanul comunei Sabaoani, ce include partial numerele topografice 32/225 curti constructii si 32/227 livada

HCL nr. 49/28.04.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al comunei Sabaoani pentru trimestrul I al anului 2016   Anexa 1  Anexe 2-3 Anexa 4 Anexa 5