Hotărâri din luna Ianuarie 2016

HCL nr. 1/25.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 2/25.01.2016 privind imputernicirea primarului comunei Sabaoanbi in vederea asigurarii apararii in instanta a Consiliului Local Sabaoani

HCL nr. 3/31.01.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 4/31.01.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015

HCL nr. 5/31.01.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si a anexelor acestora

Anexa 1

Anexa 2

Anexe 3-7

HCL nr. 6/31.01.2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru revocarea partiala a HCL nr. 84/30.10.2015 privind stabilirea, impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2016

HCL nr. 7/31.01.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1/31.01.2011 incheiat cu SC ACTIV CONT SRL Roman

HCL nr. 8/31.01.2016 privind inchirierea directa a spatiului de 12,53 situat pe str. Progresului, nr. 17 (fostul sediu CAP) catre filiala P.N.L. Sabaoani

HCL nr. 9/31.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind vcenitul minim garantat

HCL nr. 10/31.01.2016 privind modificarea prevederilor HCL nr. 98/28.11.2008

HCL nr. 11/31.01.2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea tarifului la serviciul de colectare, traqnsport si depozitare a deseurilor menajere

HCL nr. 12/31.01.2016 privind apartenenta la domeniul privat al comunei a suprafetei de 502,5 mp teren situat in zona Garii Sabaoani si aprobarea de principiu a inchirierii prin licitatie a acestui teren

HCL nr. 13/31.01.2015 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2016

HCL nr. 14/31.01.2016 privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru autoturismul din dotare

HCL nr. 15/31.01.2016 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii administrativ teritoriale in periioada 1 ianuarie 2015- 31 decembrie 2015