Hotărâri din luna Octombrie 2016

HCL nr.90 din 31.10.2016 privind “Aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul III al anului 2016 ”

Anexa 1 

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4 – I

Anexa 4 – II

Anexa 4 – III

Anexa 5 – I

Anexa 5 – II

Anexa 6 

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

HCL nr.91 din 31.10.2016 privind ” Respingerea proiectului de hotarare privind afisarea pe site-ul primariasabaoani.eu a tuturor contractelor de achizitie publica de bunuri, servicii, lucrari si alte cheltuieli efectuate de catre UAT Sabaoani “

HCL nr.92 din 31.10.2016 privind ” Respingerea proiectului de hotarare pentru revocarea partiala a HCL nr.46/28.04.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2017 “

HCL nr.93 din 31.10.2016 privind “Respingerea proiectului de hotarare privind completarea HCL 64/28.06.2016 privind transmiterea on-line a sedintelor de Consiliu Local “

HCL nr.94 din 31.10.2016 privind ” Acordarea titlului de cetatea de onoare al comunei Sabaoani d-lui Cobzariu Mihai din comuna Sabaoani, Str.Scinteii, nr.27″

HCL nr.95 din 31.10.2016 privind ” Identificarea si instiintarea tuturor agentilor economici si persoane fizice de pe raza comunei care detin ilegal materiale de constructii sau alte bunuri pe domeniul public sau privat al comunei sa-si ridice aceste bunuri in termen de 48 de ore de la instiintare “

HCL nr.96 din 31.10.2016 privind ” Aprobarea modernizarii imprejmuirii domeniului public din fata Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri”  Sabaoani – corp A si din fata S.V.S.U. Sabaoani, str.Orizontului, nr.52