Hotărâri din luna Septembrie 2016

HCL nr.74 din 24.09.2016 privind ” Alegerea Presedintelui de Sedinta”

HCL nr.75 din 24.09.2016 privind “Rectificarea Bugetului Local”

HCL nr.76 dn 24.09.2016 privind “Excedentului anual al bugetului local pe anul 2015”

HCL nr.77 din 24.09.2016 privind “stabilirea pretului pentru concesionarea directa catre d-l Dumea Mihai”

HCL nr.78 din 24.09.2016 “Pentru stabilirea pretului de 4000lei privind vanzarea directa a suprafetei de 485 m.p teren”

HCL nr.79 din 24.09.2016 “Privind desemnarea  unor membri in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani, pentru anul scolar 2016-2017″

HCL nr.80 din 24.09.2016 privind  “Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie al Clublui Copiilor si elevilor Sabaoani, pentru anul scoalar 2016-2017

HCL nr.81 din 24.09.2016 privind “Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie la Gradinita cu Program Normal “Sfanta Ana” Sabaoani, pentru anul scolar 2016-2017 

HCL nr.82 din 24.09.2016 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.83 din 24.09.2016 privind “Aprobarea de principiu a inchirierii prin licitatie a suprafetei de 20m.p. teren din domeniul public, situat pe Str.Progresului, nr.32, Com.Sabaoani

HCL nr.84 din 24.09.2016 privind” inchirierea prin licitatie a spatiului in suprafata de 32 m.p. situat pe Str.Orizontului, nr.58, Sabaoani

HCL nr.85 din 24.09.2016 privind “Anularea prevederilor HCL nr.23/13.05.2014, si acordarea titlului gratuit a spatiului de 49 m.p. catre ACOR-filiala Neamt, Situat pe str.Orizontului nr.58

HCL nr.86 din 24.09.2016 privind “Utilizarea cu titlu gratuit de catre S.C CORDUN GAZ S.A, a terenurilor din domeniul public pentru lucrari de executie, intretinere, reparatii la reteaua de distributie gaze naturale din Sat Traian, Comuna Sabaoani, Judetul Neamt.

HCL nr.87 din 24.09.2016 privind “Desemnarea  unor membri in comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director si direct adjunct al Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani si la Clubul Copiilor Sabaoani

HCL nr.88 din 24.09.2016 privind “Respingerea proiectului de hotarare privind afisarea pe site-ul primarieisabaoani.eu a tuturor contractelor de achizitii publice cu bunuri, servicii, lucrari si alte cheltuieli efectuate catre UAT Sabaoani”

HCL nr.89 din 24.09.2016 privind ” Respingerea proiectului de hotarare privind renovarea fostei Gradinitei din Traian”