HCL nr.36 din 30.05.2018 privind aprobarea contulurilor anuale de executie ale bugetului local, ale bugetelor institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2017

HCL nr.37 din 30.05.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul I al anului 2018

HCL nr.38 din 30.05.2018 privind respingerea proiectului de hotarare prirind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situate in continuarea proprietatii SC PRODOZARCOM SRL Sabaoani

HCL nr.39 din 30.05.2018 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sabaoani, in anul 2018

HCL nr.40 din 30.05.2018 privind probarea indicilor de generare a deseurilor comunale si asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoane juridice din comuna Sabaoani

HCL nr.41 din 30.05.2018 privind modificarea HCL nr.2 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asocitatiei de Dezvoltare  Intercomunitara “ECONEAMT” din zona 2, jud.Neamt

HCL nr.42 din 30.05.2018 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA Neamt” in vederea exercitarii votului

HCL nr.43 din 30.05.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind construirea unui grupa sanitar in incinta cimitirului din Sabaoani

HCL nr.44 din 30.05.2018 privind  respingerea proiectului de hotarare privind  achizitionarea a doua capace frigorifice  destinate pastrarii in bune conditii a decedatilor in capela din cimitirul Sabaoani

HCL nr.45 din 30.05.2018 privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la revocarea HCL nr.17/21.03.2014 privind concesionarea directa catre SC ZOOSAB SRL a suprafetei de 4452 mp teren

HCL nr.46 din 30.05.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Sabaoani , perioada 2018-2028

HCL nr.47 din 30.05.2018 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectul de investitie INFIINTARE DRUM COMUNAL STR.IMASULUI IN SAT TRAIAN

HCL nr.48 din 30.05.2018 privind punerea la dispozitia Proiectului (Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Jud.Neamt  in perioada 2014-2020) , a suprafetelor de teren/imobile aferente investitiilor prevazute in Lista de investitii prioritare 2014-2020

HCL nr.49 din 30.05.2018 privind punerea la dispozitia Proiectului (Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020), a suprafetelor de teren ocupate pentru amplasarea conductei de aductiune Sabaoani-Braesti, investitie realizata de SC APA VITAL IASI

HCL nr.50 din 30.05.2018 privind aprobarea de principiu a concesionarii prin licitatie a spatiului de fostul sediu CAP in care a functionat cabinetul medical dr.Ursu Lacramioara in suprafata de 55mp

HCL nr.51 din 30.05.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.52 din 30.05.2018 privind alocarea din bugetul local a unei sume necesara realizarii unor obiective in cimitirul din Sabaoani