HCL nr.37 din 14.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.38 din 14.05.2020 privind  aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local, ale bugetelor insitutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor finainciare anuale la data de 31.12.2019

HCL nr.39 din 14.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr.40 din 14.05.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.41 din 14.05.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru intretinere si unele reparatii la parau

HCL nr.42 din 26.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr.43 din 29.05.2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt