HCL nr.19 din 29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.20 din 29.03.2018 privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.21 din 29.03.2018 privind  aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a Servciului Public de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.22 din 29.03.2018 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017, la nivelul comunei Sabaoani, judetul Neamt

HCL nr.23 din 29.03.2018  privind inchirierea directa catre Macinca Camelia a suprafetei de 17mp

HCL nr.24 din 29.03.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind achizitionarea unui cap hidraulic de tocat vegetatie (cositoare hidraulica)

HCL nr.25 din 29.03.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind revocarea in totalitate a prevederilor HCL nr.35/27.06.2003

HCL nr.26 din 29.03.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind revocarea in totalitate a prevederilor HCL nr.67/31.08.2017

HCL nr.27 din 29.03.2018 privind respingerea  proiectului de hotarare privind amenajarea, construirea unei statii de captare si pompare a apei de la paraul din vale, in sistemul de alimentare cu apa a comunei Sabaoani

HCL nr.28 din 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.26/28.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

HCL nr.29 din 29.03.2018  privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici la obiectul de investitie: “Racorduri la Canalizare Str.Ciocarliei si Str.Plopilor, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt” in urma modificarilor legislatiei

HCL nr.30 din 29.03.2018 privind rezilierea contractului de concesiune nr.3/2007 incheiat cu CMI dr.Ursu Lacramioara

HCL nr.31 din 29.03.2018 privind respingerea proiectului de hotarare privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu SC FOTOGRAMMETICA SRL

HCL nr.32 din 29.03.2018  privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.33 din 29.03.2018 privind racordarea la reteaua de gaz metan  a Dispensarului medical din satul Traian