HCL nr.23 din 04.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.24 din 04.03.2019 privind modificarea prevederilor HCL nr.105/29.11.2018  privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant  in imobile cu alta destinatie

HCL nr.25 din 04.03.2019 privind  aprobarea transmiterii unor bunuri imobile (constructie cu teren aferent) din domeniul public al comunei Sabaoani in domeniul public al Judetului Neamt, in vederea realizarii unui obiectiv de interes public judetean, respectiv centru de zi.

HCL nr.26 din 29.03.2019 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici conform cu modifcarile OUG 114/2018 si a cofinantarii obiectivului de investitie ” Construire Dispensar Uman, sat Sabaoani, Comuna Sabaoani, Jud.Neamt”

HCL nr.27 din 29.03.2019 privind “Aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 31,31mp , teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, si de  acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID SA”

HCL nr.28 din 29.03.2019 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

HCL nr.29 din 29.03.2019 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala in Serviciul de Asistenta Sociala si Resurse Umane si aprobarea organigramei, a statului de functii, numarul de personal

HCL nr.30 din 29.03.2019 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.4/2009 incheiat cu I.F. Perca Valerian

HCL nr.31 din 29.03.2019 privind inchirierea directa PFA Imbrisca Andreea a spatiului de 20.56mp situat in hala agroalimentara