HCL nr.21 din 31.03.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui VÂRGĂ F. IOSIF  si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Săbăoani

HCL nr.22 din 31.03.2020 privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant

HCL nr.23 din 31.03.2020 privind modificarea prevederilor Anexei 1, pct.7, alin.2 din HCL 28 din 28.04.2017

HCL nr.24 din 31.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 2.3451 ha pasune 

HCL nr.25 din 31.03.2020 privind aprobarea realizarii investitiei si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie INFIINTARE PARCARI STR.ORIZONTULUI, SAT SABAOANI

HCL nr.26 din 31.03.2020 privind solicitarea transmiterii unui sector din DJ207B, in vederea realizarii proiectului de investitii INFIINTARE PARCARI PE STR.ORIZONTULUI

HCL nr.27 din 31.03.2020 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 9mp teren de catre SC DELGAZGRID SRL

HCL nr.28 din 31.03.2020 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi (lot 1=1122mp si lot2=4255mp)  a terenului cu nr. cadastral 54951 in suprafata de 5377, situat langa Bazarul Sabaoani

HCL nr.29 din 31.03.2020 privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul general al UAT Sabaoani

HCL nr.30 din 31.03.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.31 din 31.03.2020 privind stabilirea de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a sedintelor de Consiliu Local al comunei Sabaoani, prin utilizarea de mijloace electronice

HCL nr.32 din 31.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 250mp, teren situat in Str.Progresului, nr.4A