HCL nr.94 din 29.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale, precum si  a taxelor speciale, pentru anul 2020

HCL nr.95 din 29.11.2019 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 10mp teren, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, de catre SC SUINPROD SA, Sat Traian

HCL nr.96 din 29.11.2019 privind aprobarea ocuparii defintive a suprafetei de 1mp teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani de catre SC OPERA STEEL FIER SRL

HCL nr.97 din 29.11.2019 privind ocuparii definitve a suprafetei de 1mp teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani de catre SC EXEPERT AXON SRL

HCL nr.98 din 29.11.2019 privind  modificarea si completarea HCL nr.78 din 27.12.2005 privind infiintarea organigrama  si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sabaoani

HCL nr.99 din 29.11.2019 privind respingerea proiectului de hotarare recalcularea devizelor de lucrari ce au fost aprobate HCL 93/2018, HCL 45/2019, HCL46 si HCL 49/2019

HCL nr.100 din 29.11.2019  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectul de investitie  “Amenajare Piata Agroalimentara din Sat Sabaoani”

HCL nr.101 din 29.11.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Sabaoani

HCL nr.102 din 29.11.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.10 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilo baza ale functiilor publice si contractuale din cadrului familiei ocupationale “Administratie”  din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani pentru anul 2019

HCL nr.103 din 29.11.2019  privind stabilirea numarului de burse si cuantumul acestora pentru elevii Liceului “Vasile Alecsandri” Sabaoani in anul scolar 2019-2020

HCL nr.104 din 29.11.2019 privind respingerea proiectuliui de hotarare privind moficarea HCL 57/2019