Hotărâri din octombrie 2017

HCL nr.87 din 31.10.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru Trimestrul III al anului 2017

Anexa 1   Anexa 2 Anexa 3

HCL nr.88 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului local, pe anul 2017

Anexa 1

HCL nr.89 din 31.10.2017 privind preluarea de la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Sabaoani a Scolii Generale nr.2 (Corp G)

HCL nr.90 din 31.10.2017 privind transmiterea in administrarea Liceului Teoretic Vasile Alecsandri a sistemului de supraveghere video si de alarmare existent in scoli

HCL nr.91 din 31.10.2017 privind modificare inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sabaoani

HCL nr.92 din 31.10.2017 privind aprobarea investitiei : “Refacere sarpanta si schimbare invelitoare a Casei Specialistului – Sabaoani, situata pe str.Progresului”

HCL nr.93 din 31.10.2017 privind aprobarea obiectului de investitie “Racorduri la canalizare Str.Ciocarliei si Str.Plopilor, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt”

HCL nr.94 din 31.10.2017 privind respingerea proiectului de hotarare pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren care a fost ocupata de silozurile SC EXPERT AXON

HCL nr.95 din 31.10.2017 privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Primariei Sabaoani

HCL nr.96 din 31.10.2017 imputernicirea Primarului comunei Sabaoani, judetul Neamt pentru a negocia si semna Contractul Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Primariei Sabaoani

HCL nr.97 din 31.10.2017 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3/2015

HCL nr.98 din 31.10.2017 privind respingerea proiectului de hotarare privind revocarea in totalitate a HCL nr.67/31.08.2017

HCL nr.99 din 31.10.2017 privind achizitionarea de banci si a unor suporti pentru biciclete ce vor fi montate la Dispensarele din comuna

HCL nr.100 din 31.10.2017 privind respingerea proiectului de hotarare privind achizitionarea unui sistem electronic de acces si pontaj pe baza de cartele a functionarilor si angajatilor auxiliari

HCL nr.101 din 31.10.2017 privind respingerea proiectului de hotarare privind revocarea in parte a prevederilor HCL nr.12/18.02.2013