HCL nr.92 din 31.10.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.93 din 31.10.2018 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli , care nu se finanteaza de la Bugetul de Stat, aferenti investitiei “LOCUINTE PENTRU TINERET DESTINATE INCHIRIERII”

HCL nr.94 din 31.10.2018 privind “Aprobarea ocuparii definitive  a suprafete de 31,31mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, si de acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID S.A “

HCL nr.95 din 31.10.2018 privind concesionarea directa a unui teren de 75mp catre domnul Damoc Teofil , teren ce se afla in continuarea proprietatii lui de pe Str.Progresului, in vederea construirii unei magazii si forarii unui put pentru apa

HCL nr.96 din 31.10.2018 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitie “INFIINTARE PARCARE PE STR.PROGRESULUI”

HCL nr.97 din 31.10.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2/17.11.2014 incheiat cu SC CHIANTI CATERING SRL