HCL nr.84 din 24.10.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul III al anului 2019

HCL nr.85 din 24.10.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat pe  anul 2019, al bugetuli institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rectificat pe anul 2019 si al anexelor acestora

HCL nr.86 din 24.10.2019 privind sponsorizarea Asociatiei Profesorilor de fizica din invatamantul preuniversitar Judetul Neamt – Physics&NT pentru organizarea Olimpiadei internationnale de astronomie in judetul Neamt in perioada 18-27.10.2019

HCL nr.87 din 24.10.2019 privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare

HCL nr.88 din 24.10.2019 privind  modificarea HCL nr.59 din 11.07.2019 privind aprobarea Organigramei, statului de functii  si a numarului de personal ce apartin Aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani

HCL nr.89 din 24.10.2019 privind   aprobarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal 

Regulament privind protectia datelor cu caracter personal Partea 1

Regulament privind protectia datelor cu caracter personal Partea 2

Regulament privind protectia datelor cu caracter personal Partea 3

HCL nr.90 din 24.10.2019 privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situata in continuarea proprietatii SC AVENUS  SRL Sabaoani

HCL nr.91 din 24.10.2019 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj, pe sectoarele de drumuri comunale si strazi din satele comunei Sabaoani

HCL nr.92 din 24.10.2019 privind modificarea prevederilor HCL 52/20.06.2019

HCL nr.93 din 24.10.2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind denumirea zonei sensului giratoriu de la intersectia strazilor Stejarului si Castanilor