HCL nr. 69 din 12.10.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020