Hotărâri din septembrie 2017

HCL nr.74 din 22.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.75 din 22.09.2017 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr.76 din 22.09.2017 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.77 din 22.09.2017 privind transmiterea in administrarea Liceului Teoretic Vasile Alecsandri a Gradinitei nou realizate si date in folosinta

HCL nr.78 din 22.09.2017 privind aprobarea obiectului de investitie “INFIINTARE DRUM COMUNAL STR.IMASULUI IN SAT TRAIAN”

HCL nr.79 din 22.09.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT SABAOANI”

HCL nr.80 din 22.09.2017 privind inchirierea direca a suprafetei de 21mp teren catre GIURGICA LIDIA PFA

HCL nr.81 din 22.09.2017 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2/17.09.2012 incheiat cu Robu Emil PFA – Cabinet Medical Veterinar

HCL nr.82 din 22.09.2017 privind aprobarea obiectului de investitie ” AMENAJARE LOC DE JOACA SAT TRAIAN”

HCL nr.83din 22.09.2017 privind aprobarea obiectului de investitie ” INFIINTARE PARCARE PE STR.PROGRESULUI”

HCL nr.84 din 22.09.2017 privind amplasarea a doua indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe Str.Libertatii, SAT TRAIAN

HCL nr.85 din 22.09.2017 privind aprobarea modernizarii imprejmuirii domeniului public al Liceululi Teoretic Vasile Alecsandri Sabaoani, Corp A si a Gradinitei din Sabaoani

HCL nr.86 din 22.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie la Gradinita cu Program Normal “SF.ANA”