HCL nr.73 din 6.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL  nr.74 din 06.09.2019 privind majorarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului “Modernizare strazi in comuna Sabaoani, judetul Neamt” prin submasura 7.2 PNDR-Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

HCL nr.75 din 17.09.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2019

HCL nr.76 din 17.09.2019 privind modifcarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sabaoani, judetul Neamt atestat prin HG nr.1356/2001 (anexa nr.58) modificata si completata prin HG nr.650/2007

HCL nr.77 din 17.09.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor si Elevilor Sabaoani si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr.78 din 17.09.2019 privind desemnarea unor membri in Consiliul de Administratie si in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr.79 din 17.09.2019 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt

HCL nr.80 din 17.09.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr.81 din 17.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biblotecii comunale Sabaoani

HCL nr.82 din 23.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.83 din 23.09.2019 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC PIACOR COM SRL in vederea transportului elevilor din satul Traian, comuna Sabaoani la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani, Neamt