Hotărâri Noiembrie 2013

Hotărârea nr. 84/26.11.2013 privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 şi a listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe anul 2013

Anexă la HCL 84/26.11.2013

Hotărârea nr. 85/26.11.2013 privind aprobarea preţului de vânzare pentru suprafaţa de teren aprobată a fi vândută prin HCL 51 din 10.07.2013

Hotărârea nr. 86/26.11.2013 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre adoptare

Anexă la HCL nr. 86/26.11.2013

Hotărârea nr. 87/26.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săbăoani

Anexa la HCL nr. 87/26.11.2013

Hotărârea nr. 88/26.11.2013 privind aprobarea regulamentului propriu de conferire a titlului de cetăţean de onoare al comunei Săbăoani

Hotărârea nr. 89/26.11.2013 privind aprobarea de principiu a utiliyării căii de acces la proprietatea acestora de către familia Karbula Daniel-Marius şi Mărtinaş Paula, situate pe strada Progresului, nr. 17 (curtea fostului CAP Săbăoani)

Hotărârea nr. 90/26.11.2013 privind aprobarea prelungirii valabilităţii PUG şi al Regulamentului Local de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, comuna Săbăoani

Hotărârea nr. 91/26.11.2013 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 3600 mp, şi ocuparea definitivă a terenului în suprafaţă de 40,00 mp teren necesar pentru pozarea conductei de gaz metan şi a construirii a două staţii de reglare de sector

Hotărârea nr. 92/26.11.2013 privind participarea Comunei Săbăoani ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Anexă la HCL nr. 92/26.11.2013

Hotărârea nr. 93/26.11.2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Deyvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

Anexa la HCL nr. 93/26.11.2013