Proiecte de hotărâri din 06.02.2015

Dispoziţia nr. 48/02.02.2015

Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului aferent Bazarului Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pe raza comunei Săbăoani în anul 2015-2016

Proiect de Hotărâre prind evaluarea activităţii desfăşutrate de secreatrul unităţii administrativ teritoriale în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2014

Proiect de Hotărâre privind închirierea apartamentului nr. 15 din Blocul cu 16 apartamente situat pe strada Progresului, nr. 34

Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Săbăoani în consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program normal “Sf. Ana” Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a închirierii suprafeţei de 2,4621 ha păşune situată în satul Săbăoani proprietate privată a comunei

Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a închirierii directe către Moreanu Irina a suprafeţei de 25 m.p. teren situat în continuarea proprietăţii acesteia

Proiect de Hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană pentru persoanlul Biroului de Poliţie Locală a comunei Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind introducerea în intravilanul comunei Săbăoani a unei suprafeţe de teren

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015, a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 şi a anexelor acestora

Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Anexa 3 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Anexele 4-7 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Proiect de Hotărâre privind utilizarea excedentului anul al bugetului local pe anul 2014

Expundere de motive la Proiectul de Hotărâre privind acordarea drepturilor de hrana pentru persoanlul Poliţiei Locale Săbăoani

Expunere de motive privind aprobarea de principiu a inchirierii suprafetei de 2,4621 ha păşune în satul Săbăoani, proprietate privată a comunei

Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de Hotărâre privind revocarea în totalitate a HCL nr. 75/2014 cu privire la excluderea de la lucrările Consiliului Local a d-lui consilier Cobzaru Eugen

Proiect de Hotărâre privind introducerea în intravilanul comunei Săbăoani a unei suprafeţe de teren