Proiecte de hotărâri din 12.04.2016

Dispozitia nr. 156 din 12.04.2016

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe luna aprilie 2016

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sabaoani, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si /sau de reprezentare in anul 2016

Proiect de hotarare privind preluarea statiei de radioamplificare de la Parohia Romano Catolica “Sf. Mihail Arhanghelul” Sabaoani

Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 3,00 mp teren necesar fundatiei stalpului SE 10, ocuparea temporara a terenului in suprafata de 50,00 mp, teren necesar pentru executarea lucrarilor anexe, terenul fiind proprietate publica a comunei, in administrarea Consiliului local pentru obiectivul de investitii: “Alimentare cu energie electrica piata agroalimentara, loc. Sabaoani, com. Sabaoani, jud. Neamt”

Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 3/2016 si a investitiei: “Reparatii capitale dispensar uman, sat Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica Proiect tehnic si Studiu de fezabilitate a obiectivului: “Infiintare drum comunal Str. Imasului in sat Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt”

Proiect de hotarare privind aprobarea Investitiei si a documentatiei tehnico-economice: Proiect tehnic si Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul: “Modernizare prin asfaltare Str. Carpati si str. Ciocarliei in com. Sabaoani, jud. Neamt”

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat si vanzarea directa a unei suprafete de teren situate in continuarea proprietatii d-lui Farcas Marius