Dispozitia nr.439 din 13.12.2019

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind rectificare bugetului local

Proiect de hotarare privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului 

Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor HCL 57/11.07.2019

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul 2020-2021

Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate sub nivelul cheltuielilor de executare

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei Sabaoani a unor suprafete de teren

Proiect de hotarare privind iluminarea aleilor din cimitirele Sabaoani si Traian

Proiect de hotarare privind taxa de salubrizare

Proiect de hotarare privind reducerea impozitelor pe cladiri