Proiecte de hotărâri din 18.09.2015

Dispoziţia nr. 515/18.09.2015

Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, şi a anexelor acestuia

Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării cu 12% a salariilor pentru persoanlul din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Proiect de Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani şi Clubului Copiilor Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind vânzarea directă către dl Cobzaru Eugen a suprafeţei de 29 m.p. situate în continuarea proprietăţii acestuia

Raport de specialitate

Proiect de Hotărâre privind revocarea în totalitate a prevederilor HCL nr. 17/21.03.2015 privind concesionarea directă a suprafeţei de 44252 m.p. către SC ZOOSAB SRL   

Raport de Specialitate

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ

Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de urbanism

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SC POLRAM IMPEX SRL Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind aprobarea investiţiei şi a documentaţiei tehnico economice pentru obiectiv: Extindere reţea de canalizare str. Ciocîrliei

Proiect de Hotărâre privind aprobarea tăierii unor pomi de pe domeniul public al comunei în vederea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii Modernizare piaţă agroalimentară sat Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind premierea unor persoane din trupa de teatru “Tinere Idealuri”